Zaplanowano remont przedszkoli, szkół i żłobków we Wrocławiu o wartości 50 milionów złotych na najbliższe wakacje

Okres letnich wakacji stanowi idealną możliwość do przeprowadzania niezbędnych prac remontowych w placówkach oświatowych jak szkoły, przedszkola czy żłobki. Wrocław właśnie na ten czas zarezerwował pokaźną sumę ponad 50 milionów złotych, które mają zostać przeznaczone na zaplanowane prace przez najbliższe dwa miesiące. Co ciekawe, już teraz wiadomo jakie renowacje zostaną przeprowadzone w miejskich placówkach.

Nadchodzące wakacje będą okresem intensywnych prac remontowych dla stu szkół oraz przedszkoli podległych zarządowi miasta Wrocławia, a także wszystkich miejskich żłobków. Zakres planowanych prac zostanie skrupulatnie dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego z obiektów.

Na realizację najbardziej kosztownych inwestycji Zarząd Inwestycji Miejskich przeznaczył aż 40 milionów złotych. Specjalistyczne ekipy remontowe z tej instytucji zajmą się m.in. gruntowną przebudową klatek schodowych, toalet, bloków żywieniowych, boisk oraz bloków sportowych, a także placów zabaw i instalacji grzewczych. Ponadto w ramach zaplanowanych prac przewidziano renowacje schodów, dachów, ogrodzeń oraz przeprowadzenie prac związanych z termomodernizacją obiektów. Nie zabraknie również prac związanych z adaptacją pomieszczeń szkolnych do wymogów przepisów przeciwpożarowych.