Wzrost liczby mandatów za brak opłaty za parkowanie we Wrocławiu dzięki stosowaniu e-kontroli

We Wrocławiu obserwujemy wyraźny wzrost liczby nałożonych kar w związku z nieuregulowaniem opłat za parkowanie w strefach płatnego postoju. Ten trend jest rezultatem wprowadzenia nowoczesnej metody kontroli, zwanej e-kontrolą, do której realizacji wykorzystywane są dwa specjalistyczne pojazdy skanujące.

System e-kontroli zaczął funkcjonować we Wrocławiu od 1 sierpnia 2022 roku. Do jego przeprowadzania wykorzystywane są auta elektryczne, które zostały wyposażone w zestaw kamer i system pozycjonowania zamontowany na dachu. Dodatkowo, pojazdy te mają wbudowany system przetwarzania i transmisji danych, który pozwala na natychmiastowe sprawdzenie czy kierowca parkujący w strefie płatnego parkowania uiszcza opłatę za postój. Sam proces kontroli obejmuje dwukrotne sprawdzenie pojazdu zaparkowanego w jednym miejscu w krótkim odstępie czasu. Ma to na celu odróżnienie osób, które dopiero co przyjechały i są w trakcie regulowania opłaty za parkowanie, od tych które tego nie zrobiły. Informacje o nieopłaconych postojach są następnie przekazywane do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Od początku 2023 roku, w związku z efektywnością e-kontroli, tradycyjne kontrole piesze zostały ograniczone do minimum. Obecnie przeprowadzane są one przez jedynie dwóch pracowników. Pozostali zajmują się sprawdzaniem informacji przekazanych przez pojazdy skanujące oraz prowadzeniem tychże pojazdów, działających w systemie dwuzmianowym. To skierowanie zasobów personelu na nowoczesne metody kontroli tłumaczy Ewa Mazur, rzecznik prasowy ZDiUM.