Wspólnoty parafialne we Wrocławiu: Lew Judy pod opieką o. Błażeja Mielcarka OMI

Na terenie parafii oblackiej we Wrocławiu funkcjonuje wiele grup religijnych, które zrzeszają wiernych w różnych wiekach i zainteresowaniach. Głównym celem tych organizacji jest nie tylko rozwój osobisty ich członków, ale również służba lokalnej wspólnocie parafialnej. Jednym z takich zespołów jest charyzmatyczna grupa o nazwie Lew Judy, której opieka duszpasterska spoczywa na barkach proboszcza tejże parafii – ojca Błażeja Mielcarka OMI.

Centralnym założeniem działalności Wspólnoty Lew Judy jest tworzenie komfortowego, przyjaznego środowiska dla osób wierzących, w którym można doświadczyć wsparcia od innych w procesie kształtowania swojej wiary. Nie jest to jednakże jedyny cel tej wspólnoty – aktywnie zapraszają oni także innych ludzi do dołączenia do nich.

Zgodnie z charakterystyką przedstawioną przez wspólnotę, kluczowym aspektem ich działalności jest głoszenie Kerygmatu jako drogi prowadzącej do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym. Ponadto, podkreślają oni wagę doświadczenia Chrztu w Duchu Świętym. Oto jak Wspólnota Lew Judy definiuje cel swojego działania.