Wrocławskie Centrum Onkologii wprowadza nową technologię radioterapii adaptacyjnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Dolnośląskie Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii, jako trzecia placówka w kraju, zaczęło stosować nowoczesną technikę radioterapii adaptacyjnej. Metoda ta znajduje zastosowanie przede wszystkim w leczeniu nowotworów lokalizowanych w jamie brzusznej oraz miednicy. Unikalność tej procedury polega na możliwości dostosowania dawki promieniowania do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dotychczasowo, jeden plan terapeutyczny był przygotowywany na cały okres leczenia. W przypadku radioterapii adaptacyjnej, początkowy plan jest regularnie aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się warunków. Każdego dnia, kiedy pacjent znajduje się na stole aparatu terapeutycznego, uwzględniane są zmiany położenia narządów wewnętrznych, takie jak napełnienie pęcherza moczowego czy zawartość jelit – wyjaśnia lek. Łukasz Trembecki z Zakładu Radioterapii DCOPiH.

Wprowadzenie tej metody umożliwiło skuteczne chronienie zdrowych tkanek przed ekspozycją na nadmierną dawkę promieniowania. W pracy lekarzom pomaga sztuczna inteligencja, a do dokładnych obliczeń wykorzystywane są nowoczesne systemy symulacyjne.

Dr Marzena Janiszewska, kierowniczka Zakładu Fizyki Medycznej DCOPiH, podkreśla, że specjaliści fizyki medycznej mają za zadanie zaplanować układ wiązek promieniowania, określić wartość energii i rozkład dawek w tkankach tak, aby obszary objęte terapią otrzymały jednolitą dawkę leczącą, a tkaniny przyległe były narażone na jak najmniejszą dawkę.

Radioterapia adaptacyjna wymaga dodatkowego czasu oraz specjalistycznego sprzętu. Podczas każdego zabiegu angażowany jest zespół składający się z lekarzy radioterapeutów, fizyków medycznych i elektroradiologów. Aktualnie z tej metody korzysta już 8 pacjentów, a kolejni są w trakcie przygotowań do leczenia.