Wrocławska komunikacja miejska: nowa trasa na Nowy Dwór i zmiany w kursowaniu

Nowa Trasa Autobusowo-Tramwajowa (TAT) na Nowy Dwór, będąca jednym z największych projektów transportowych we Wrocławiu po wojnie, wprowadzi szereg zmian w kursowaniu miejskich autobusów i tramwajów. Otwarcie tej inwestycji planowane jest na 3 września, co przyniesie znaczące modyfikacje w ruchu miejskim.

Obecnie po TAT na Nowy Dwór poruszają się wyłącznie autobusy, ale początkiem września spodziewane jest uruchomienie również ruchu tramwajowego. Budowa nowej trasy dobiega końca, a ostatnie prace odbywają się na pętli przy ulicy Rogowskiej. Wybudowana trasa ma długość 7 kilometrów i składa się z 16 nowych par przystanków, dwóch wiaduktów oraz blisko 1000 nowo posadzonych drzew.

Tramwaje dwóch linii będą kursowały na Nowy Dwór, a czas dojazdu do centrum miasta nie przekroczy 20 minut. Wprowadzenie nowej trasy i nowych linii wiąże się ze zmianami w siatce połączeń miejskich – dotkną one kilkunastu linii autobusowych i kilku tramwajowych. Czterolecie budowy trasy na Nowy Dwór przyniosło korzyści dla ponad 20 tysięcy mieszkańców, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie nowego szlaku komunikacyjnego.