Wrocław wdraża największą instalację do pozyskiwania ciepła ze ścieków w Polsce

We Wrocławiu, na terenach Portu Południe, trwają prace nad realizacją unikalnej inwestycji – Wrompy. Jest to projekt, który ma na celu stworzenie największej w kraju instalacji pozyskującej energię cieplną ze ścieków. Inicjatorem i zleceniodawcą przedsięwzięcia jest Forum Inwestycja, zaś generalnym wykonawcą jest renomowana firma Strabag.

Kluczowym elementem inwestycji jest budowa największej pompie ciepła o systemowej mocy 12,5 MW w Polsce, której działanie będzie wspierane przez niezbędną infrastrukturę towarzyszącą. Dzięki temu projektowi, realizowanemu w obrębie Portu Południe, możliwe będzie ekologiczne pozyskiwanie ciepła z komunalnych i deszczowych ścieków. Przewiduje się, że uruchomienie całego systemu nastąpi w 2024 roku, a dostarczane przez niego ciepło pokryje aż 5 proc. rocznego zapotrzebowania stolicy Dolnego Śląska na tę formę energii.

Obecny system ciepłowniczy Wrocławia bazuje wyłącznie na spalaniu węgla, dlatego wprowadzenie instalacji Wrompa stanowi krok milowy w procesie dekarbonizacji produkcji ciepła w mieście. Źródłem energii dla pompy ciepła będzie energia elektryczna, pochodząca z odnawialnych źródeł. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie produkcji energii cieplnej przy użyciu węgla o 364 tys. GJ na rok. Dodatkowo, dzięki inwestycji zmniejszy się emisja CO2 o 35 tys. ton oraz nastąpi redukcja emisji innych szkodliwych substancji takich jak SO2, NOX i pyły.