Wrocław walczy z gryzoniami

Wrocław walczy z gryzoniami. Deratyzacja we Wrocławiu

Przez cały listopad, albo dłużej, trwa we Wrocławiu akcja jesiennej deratyzacji. Co ważne, przeprowadzana jest ona każdego roku, a docelowo zmniejsza populację gryzoni na terenie stolicy Dolnego Śląska. Wrocław regularnie  walczy z gryzoniami za pomocą specjalnych preparatów, które są rozlokowane na mieście i regularnie uzupełniane.

Wrocław walczy z gryzoniami. Kto odpowiada za deratyzację?

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego we Wrocławiu podkreślają, że deratyzacja jest obowiązkowa. Kto za nią odpowiada? Właściciele i zarządcy nieruchomości. W przypadku zwiększenia się populacji gryzoni na danej nieruchomości, są zobowiązani zastosować specjalne preparaty deratyzacyjne. Ma to na celu utrzymanie porządku w mieście i jego okolicach.

Według regulaminu przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 roku, deratyzacją powinny być objęte nieruchomości, na terenie których znajdują się:

  • budynki wielolokalowe podpiwniczone

  • lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych
  • obiekty handlowe branży spożywczej
  • obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie
  • wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej
  • wnętrza międzyblokowe oraz miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielolokalowej

Właściciele, którzy nie podejmą stosowanych działań wspierających walkę z gryzoniami, muszą liczyć się z karą grzywny i częstymi kontrolami.