Wiosenna przebudowa drogi powiatowej w Sosnówce: kolejny etap remontu

Wraz z nadejściem wiosny, Sosnówka przystąpi do następnej fazy przebudowy swojej drogi powiatowej. Remont obejmie odcinek drogi o długości nieco ponad kilometra. Koszt całkowitego remontu tej części drogi wyniesie około 2,5 miliona złotych.

Tomasz Frygiel, reprezentujący firmę wykonawczą, podkreśla gruntowność planowanego remontu: „Cała stara konstrukcja drogi zostanie zdewastowana i zastąpiona nowymi elementami. Nowa nawierzchnia drogi będzie asfaltowa, a dla bezpieczeństwa pojawią się bariery energochłonne oraz pobocza. Ponadto, planujemy odtworzyć rowy.”

Krzysztof Wiśniewski, starosta karkonoski, potwierdza konieczność remontu: „To jest ważna arteria komunikacyjna. Przebudowa tego odcinka jest skomplikowana ze względu na jego położenie w ścisłym obszarze zabudowanym. Cała nawierzchnia zostanie wyfrezowana i wymieniona, ale także dostosujemy system odwodnienia. Sosnówka znajduje się na jednym poziomie, więc ważne jest, by była bezpieczna, ale również komfortowa dla użytkowników.”

Planowany remont oraz związane z nim utrudnienia w ruchu drogowym potrwają do końca sierpnia 2024 roku.