Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ma pierwszy w Polsce Shock Team ratujący pacjentów we wstrząsie kardiogennym

Zespół wyspecjalizowanych lekarzy z różnych dziedzin, znany jako Shock Team, stacjonuje na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Ich niezwykle wymagająca rola polega na niesieniu natychmiastowej pomocy pacjentom doświadczającym wstrząsu kardiogennego, stanu powodującego nagłe pojawienie się wielu chorób. Ta unikalna grupa medyczna była pierwsza tego typu na terenie Polski. Równocześnie ratują życie i tchną nadzieję w przypadkach, które wydają się niemalże beznadziejne – porównanie ich pracy do symbolicznego „wyciągania Łazarza z grobu” jest jak najbardziej trafne. Niezwykłe jest to, że aż 80% pacjentów pod opieką Shock Teamu przetrwało.

Inicjatywa stworzenia takiego specjalistycznego zespołu lekarskiego pochodzi z USA. Po ponad roku funkcjonowania w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, efekty są imponujące. Profesor Wiktor Kuliczkowski, będący konsultantem wojewódzkim w dziedzinie kardiologii oraz kierownikiem Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii USK, podkreślił, że dzięki działaniom zespołu udało się uratować wielu pacjentów.

Statystyki są dość zatrważające – w Polsce około 50% pacjentów we wstrząsie kardiogennym po zawale serca nie przeżywa. W przypadku samych zawałów, bez towarzyszących wstrząsów, ratunek udaje się w 95% przypadków. Jednakże dzięki interwencji Shock Teamu, wskaźnik przeżycia pacjentów we wstrząsie kardiogennym wzrósł do 80% w ciągu roku 2023, co stanowi aż o 30% lepszy wynik – informował prof. Kuliczkowski.