Transformacja Wrocławia na radzieckie miasto na potrzeby filmu

Wrocław, znany polski miasto, został zamieniony na tło dla radzieckiego krajobrazu na potrzeby nowego filmu. Symbole komunistyczne, w tym sierp i młot, zostały umieszczone na terenie Dworca Nadodrze, tworząc realistyczną scenografię radzieckiej epoki.

Porozrzucane propagandowe slogany z dawnej Związku Radzieckiego i gigantyczny obraz Józefa Stalina zdominowały przestrzeń hali dworcowej. Wszystko to przekształciło ten współczesny obiekt architektoniczny we Wrocławiu w przekonująco wyglądający radziecki dworzec.

Film, który będzie kręcony przy użyciu tych elementów scenografii, to najnowsza produkcja z serii projektów filmowych, które wykorzystują Wrocław jako miejsce akcji. Wielokrotnie miejsce to służyło jako tło dla rekonstrukcji różnych miejsc i epok historycznych. Tym razem, miasto stanie się radzieckim centrum.