Tauron planuje utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności we Wrocławiu

Wrocławskie Centrum Kształcenia Zawodowego staje przed nowym wyzwaniem, które wyznacza spółka Tauron Dystrybucja. Firma ma zamiar rozszerzyć spectrum edukacyjne oferowane przez tę instytucję. Planowana jest budowa zaawansowanych technologicznie sal dydaktycznych przeznaczonych do nauki przyszłych energetyków. Prowadzone będą tam szkolenia, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności związanych z diagnostyką i miernictwem urządzeń, oraz instalacji elektrycznych. Szczególny nacisk zostanie położony na nauczanie ochrony przeciwporażeniowej, co jest kluczowe w kontekście dynamicznie rozwijającej się branży elektrycznej.

Radosław Pobol, prezes Tauron Dystrybucja, podkreśla znaczenie nowoczesnego kształcenia personelu dla dalszego rozwoju sektora energetycznego. Zaznacza, że obecnie pojawiają się nowe kompetencje i zadania w zawodzie energetyka, które są związane z transformacją rynku energii oraz zmianami technologicznymi. Dlatego tak istotne jest dostosowanie programów edukacyjnych do tych nowych potrzeb.