Spada popyt na powierzchnie magazynowe. Gminy będą rywalizować o inwestorów

Spowolnienie i ograniczenie inwestycji na rynku powierzchni magazynowych to tendencja widoczna w 2023 r. Inwestorzy będą ostrożniej wybierać lokalizację nowych magazynów. Być może to ostatni dzwonek na pozyskanie przez gminy inwestycji, które zapewniłyby stabilność budżetu w wieloletniej perspektywie finansowej.

Spadek podaży powierzchni magazynowych w 2024

Obiekty magazynowe oferują szeroki wachlarz funkcji, począwszy od magazynowania towarów przez procesy zaawansowanej logistyki, aż po nowatorskie technologie wytwarzanie dóbr. Mogą być także obiektami wykorzystywanymi do przechowywania danych, czyli nowoczesnymi data center.

Lata 2020-2022 przyniosły rekordowy popyt na powierzchnie magazynowe. Według raportu Axi Immo na koniec września 2023 r. liczba budowanych magazynów spadła aż o 36% wy porównaniu do adekwatnego okresu w roku poprzednim. Widoczne są także spowolnienia rynku inwestycyjnego, coraz mniej środków fundusze lokują w magazynach. W skali pierwszych trzech kwartałów roku 2023 jest to różnica 45% względem porównywalnego zakresu czasowego w roku 2022.

„Na rynku logistycznym widzimy wyraźne spowolnienie aktywności inwestorów i deweloperów. Spółki często zwlekają z rozpoczęciem prac budowlanych a czasem odchodzą od planowanych zakupów gruntów. Z pewnością przełoży się to na dalszy spadek nowej podaży w 2024 r.”

– skomentował sytuację dla „Pulsu Biznesu” Michał Nawrot, szef działu inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej spółki Peakside Capital Advisors.

W związku ze spadkiem popytu na powierzchnie magazynowe inwestorzy będą znacznie ostrożniejsi w wyborze terenów inwestycyjnych. Przełoży się to na trudności w pozyskiwaniu inwestorów przez gminy i konieczność konkurowania o inwestycje, które zapewnić mogą tym jednostkom samorządu terytorialnego znaczące wpływy do budżetu.

Budżety gmin coraz silniej obciążane wydatkami. Czy utracą wpływy z inwestycji?

Rokrocznie wzrastają obciążenia gmin związane z koniecznością utrzymania oświaty i służby zdrowia. Dla jednostek samorządowych posiadających tereny inwestycyjne lokowanie hal magazynowych jest doskonałym rozwiązaniem, pozwalającym na uzyskanie wpływów pokrywających olbrzymią część wydatków i na ograniczenie kosztów związanych z remontem infrastruktury.

Inwestycje komercyjne nie wymagają istotnego zaangażowania finansowego przez samorządy w tworzenie lub remont infrastruktury. Przeważnie to inwestorzy w ramach partnerstwa prywatno-samorządowego ponoszą znaczną część wydatków związanych z jej budową. Realizacja inwestycji wiąże się często z profitami dla mieszkańców, stanowiącymi odpowiedź na zaspokojenie lokalnych potrzeb. Powstają w ten sposób tereny rekreacyjne, inwestorzy partycypują w kosztach pozostałych   samorządowych inwestycji lokalnych, wzmacniają infrastrukturę wodno- kanalizacyjną i energetyczną czy zapewniają bariery przed hałasem poprzez budowę ochronnych ekranów dźwiękoszczelnych.

Istotną pozycję w budżecie gmin stanowią przychody z podatku od nieruchomości komercyjnych. Hale magazynowe, projektowane z myślą o wieloletniej działalności, są gwarancją stałych, wysokich, przewidywalnych wpływów do budżetu każdego roku. Tego rodzaju inwestycje wymagają zatrudnienia pracowników. Oprócz podaży pracy na rynku lokalnym, korzyściami w tej sytuacji są przychody wynikające z podatków rozliczanych w formie CIT i PIT.

Tereny wiejskie to specyficzne strefy inwestycyjne. Rozwój sektora rolnego, w tym niewielkich gospodarstw rolnych nie jest gwarantem bogacenia się tych obszarów. Tymczasem wpływy z inwestycji takich jak hale magazynowe i centra logistyczne są istotną składową budżetów, szczególnie w przypadku małych i średnich jednostek samorządu terytorialnego. Wyhamowanie inwestycji w segmencie magazynów wielkopowierzchniowych skutkować będzie ograniczeniem spodziewanych zysków. Problem ten dotknie zwłaszcza gminy posiadające odpowiednie tereny inwestycyjne, które zamiast stać się źródłem przychodów uwzględnianym w wieloletnich prognozach finansowych, zostaną po prostu niewykorzystanym potencjałem.

Jest to zatem ostatni dzwonek na podjęcie rozmów w inwestorami. Prognozy na rok 2024 mówią o utrzymaniu tendencji spadkowej. Samorządowcy powinni skupić się teraz na zabieganiu o realizacje inwestycji, ze świadomością, iż bojkot inwestycji przez mieszkańców w obecnych realiach oznacza wprost bojkot budżetu gminy na długie lata.

Anna Szatkowska

Źródła: Axi Immo/ GOV.pl/ Puls Biznesu