Sezon działania fontann we Wrocławiu dobiegł końca

Początek listopada oznacza notorycznie koniec sezonu fontannowego we Wrocławiu, a zatem deaktywację dziewięciu miejskich wodotrysków. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) jest odpowiedzialny za ich utrzymanie i zabezpieczenie na okres zimowy, aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń spowodowanych przez mróz.

Zakończenie tegorocznego sezonu działania fontann nastąpiło na początku listopada. Wodotryski w mieście nie będą dostępne dla mieszkańców Wrocławia aż do kwietnia nadchodzącego roku. W tym okresie przeprowadzane są szczegółowe prace konserwacyjne i zabezpieczające przed niskimi temperaturami.

Ewa Mazur, reprezentantka ZDiUM-u, wyjaśnia, że wszystkie fontanny w mieście są wyłączane na okres od listopada do marca. Jest to ścisłe powiązane z warunkami pogodowymi i ryzykiem zamarznięcia wody krążącej w zamkniętym obiegu urządzeń, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń instalacji. Po opróżnieniu fontann z wody, rozpoczyna się proces demontażu i zabezpieczania zewnętrznych elementów systemu, a także konserwacji silników, pomp oraz systemów elektronicznych.