Samotność i izolacja wśród starszych mieszkańców Wrocławia – spojrzenie na problem poprzez pryzmat wystawy "Portret Samotności"

Jedna trzecia populacji Wrocławia to osoby starsze, z czego ponad 50% z nich żyje w samotności. Organizacją, która stara się pomagać im w codziennym funkcjonowaniu, jest stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. W ramach swojej działalności, grupa ta niedawno zorganizowała ekspozycję zdjęć o nazwie „Portret Samotności”.

Statystyki pokazują, że każdy trzeci senior czuje się osamotniony, a niemal 60% osób w podeszłym wieku żyje bez towarzystwa. Ta sytuacja wpływa negatywnie na ich zdrowie – powoduje częstsze zachorowania, utratę samodzielności, a nawet skrócenie ich życia. Walentyna Wnuk, doradca ds. Seniorów w Urzędzie Miasta Wrocławia, wyjaśnia, że osoba doświadczająca samotności często traci także kontakt ze sobą samą. Zaburza się jej poczucie własnej wartości, czuje się niepotrzebna, wykluczona i przestraszona, a nawiązywanie relacji z innymi staje się dla niej trudnością.

Wystawa „Portret Samotności” to zbiór dziesięciu zdjęć, przedstawiających podopiecznych stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Każdy portret był poprzedzony głęboką rozmową i poznaniem historii danego seniora.

Twórca ekspozycji i wolontariusz w stowarzyszeniu, Łukasz Drobiński, dzieli się swoim doświadczeniem dotyczącym problemu samotności wśród seniorów. Przyznaje, że jego babcia również borykała się z tym kłopotem, jednak dowiedział się o tym dopiero po jej śmierci. Wszystko dlatego, że przez całe swoje życie starała się ukrywać ten problem i nie obarczać nim rodziny.