Rola i zadania Straży Miejskiej we Wrocławiu

Straż Miejska jest instytucją, która została stworzona z myślą o regulowaniu i utrzymaniu porządku publicznego w miastach, które zdecydowały się na jej utworzenie. Często skojarzenia mieszkańców z działalnością strażników miejskich koncentrują się wokół ich roli w wydawaniu mandatów karnych za nieodpowiednie parkowanie, usuwaniu z dróg pojazdów, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz nakładaniu kar za prowadzenie handlu w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Jednak zadania Straży Miejskiej są bardziej zróżnicowane i obejmują więcej niż tylko te najbardziej znane elementy. O różnorodności obowiązków strażników miejskich rozmawialiśmy w programie Reakcja24. Piotr Szereda, naczelnik Oddziału Wykroczeń Straży Miejskiej we Wrocławiu, był naszym gościem. Podczas rozmowy omówiliśmy szereg zagadnień związanych z rolą Ekopatrolu, kontrolami mającymi na celu zapobieganie powstawaniu smogu oraz interwencjami porządkowymi.