Reforma podatkowa Prawa i Sprawiedliwości kosztuje największe polskie miasta miliardy – nowy raport NIK

Zgodnie z danymi zawartymi w najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym wprowadzonej przez rząd partii Prawo i Sprawiedliwość reformy systemu podatkowego, największe polskie miasta doświadczyły znaczących strat finansowych z powodu „Polskiego Ładu”. Z analizy wynika, że zmiany przeprowadzone w ramach tej reformy, wymierzone były przede wszystkim w największe ośrodki miejskie.

W badanym okresie 2019-2022, jak informuje NIK w swym raporcie pt. „Prawidłowość zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego finansowania zadań publicznych”, subwencje rządowe miały kompensować te straty. Niemniej jednak, wnioski o przyznanie subwencji oceniane były według niejasnych kryteriów, co rodziło pewne wątpliwości co do ich przejrzystości.

Na czele listy miast najbardziej dotkniętych finansowymi konsekwencjami reformy znalazły się trzy największe aglomeracje: Warszawa, Kraków oraz Wrocław. To właśnie te miasta otrzymały najmniej środków z puli dodatkowych dochodów, które miały równoważyć straty wynikłe z przeprowadzonych zmian.