Reaktywacja malowniczego zalewu w Dzikowcu – ożywienie dla turystyki i rekreacji

Jedno z najczarującej umiejscowionych jezior w Polsce, znajdujące się w miejscowości Dzikowiec w gminie Nowa Ruda, zostaje ponownie włączone do użytku. Te pozytywne informacje są nie tylko dobrą nowiną dla lokalnej społeczności, ale także dla osób mieszkających w Wałbrzychu i jego okolicach, gdzie brakuje miejsca do rekreacji nad wodą, czy to basenu na otwartej przestrzeni czy naturalnego zbiornika. Od wielu lat mieszkańcy tych obszarów wyrażają potrzebę budowy takiego obiektu.

Nowa Ruda jest na etapie rozpoczynania kolejnej fazy działań remontowych na terenie zalewu w Dzikowcu. Władze gminy, pod przywództwem wójta Adrianny Mierzejewskiej, poinformowały o zawarciu umowy z firmami wykonawczymi. Zadaniem tych firm będzie utwardzenie terenów, które służą jako place i taras, jak również budowa ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż jeziora.

Planowane prace obejmują również wybudowanie budynku sanitarnego, odtworzenie zieleni na terenie zalewu, a także stworzenie plaży i kąpieliska. Ponadto, droga prowadząca do zalewu ma zostać gruntownie przebudowana. Wszystkie te inicjatywy mają na celu stworzenie atrakcyjnego punktu turystycznego zarówno dla mieszkańców regionu, jak i dla przyjezdnych.