Radni Nowej Lewicy opuszczają Klub Radnych Forum Jacka Sutryka, ale deklarują kontynuację współpracy z prezydentem Wrocławia

W Radzie Miejskiej Wrocławia doszło do zmiany przynależności klubowej dwóch radnych z ramienia Nowej Lewicy. Postanowili oni opuścić Klub Radnych Forum Jacka Sutryka o nazwie Wrocław Wspólna Sprawa. W tym samym czasie, radni Nowej Lewicy podkreślają, że zamierzają kontynuować współpracę z prezydentem miasta Wrocławia.

W ostatnim komunikacie prasowym, Zarząd Nowej Lewicy we Wrocławiu odniósł się do tej sytuacji i przypomniał, że w ostatnim okresie doszło do licznych zmian przynależności klubowej wśród radnych obecnych w Radzie Miejskiej Wrocławia. Podkreślono również, że Nowa Lewica od momentu powstania klubu prezydenckiego była jego integralną częścią, stanowiąc jednocześnie odrębną frakcję.

Zarząd Nowej Lewicy we Wrocławiu podkreślił w swoim oświadczeniu, że dla lewicowych działaczy kluczowy jest nadrzędny cel – wprowadzenie lewicowych zmian społecznych i równościowych we Wrocławiu oraz efektywna realizacja pomysłów i postulatów programowych. Reagują na przynależności klubowe ze spokojem.

W obliczu aktualnych wydarzeń, radni Nowej Lewicy podjęli decyzję o opuszczeniu klubu prezydenckiego i rozpoczęciu działań mających na celu stworzenie odrębnego klubu. Pomimo to, Zarząd Nowej Lewicy we Wrocławiu zdeklarował, że nadal będzie współdziałać z prezydentem Jackiem Sutrykiem oraz jego środowiskiem politycznym.