Przetarg na projekt przebudowy fragmentu ul. Pułaskiego we Wrocławiu zostanie wkrótce ogłoszony

Spółka Wrocławskie Inwestycje planuje w najbliższym czasie ogłosić przetarg na projekt przebudowy fragmentu ul. Pułaskiego we Wrocławiu – od skrzyżowania z ulicą Małachowskiego do ulicy Kościuszki. Przetarg ma na celu wybór projektanta, który opracuje dokumentację techniczną inwestycji. Następnie, po wyborze wykonawcy, prace mają ruszyć w przyszłym roku.

Mimo braku oficjalnej informacji o rozpoczęciu przetargu, pracownicy firmy Wrocławskie Inwestycje podzielili się już kilkoma szczegółami dotyczącymi planowanej przebudowy. Ujawnili, że całość prac obejmować będzie odcinek o długości 270 metrów na ul. Pułaskiego.

Zmiany planowane w ramach tej inwestycji mają istotny wpływ na codziennych użytkowników tego fragmentu ulicy. Planowany jest między innymi budowa nowego, wydzielonego torowiska tramwajowego oraz drogi dla rowerów i pieszych. Projektowi towarzyszyć będzie także budowa nowej jezdni i instalacja nowego oświetlenia drogowego.

Inwestycja przewiduje również stworzenie dwóch nowych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych na skrzyżowaniach ul. Pułaskiego z ulicami Małachowskiego i Kościuszki.

Przebudowa ulicy Pułaskiego to jednak nie tylko zmiany widoczne na powierzchni, ale także te pod ziemią. W ramach projektu przewidziano również modernizację znajdującej się tam sieci wodno-kanalizacyjnej, która pochodzi jeszcze z XIX wieku, a także sieci energetycznej.

O ile wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, wybrany w przetargu projektant będzie miał rok na przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej. Po jej akceptacji Wrocławskie Inwestycje planują ogłosić przetarg na wykonanie robót budowlanych, a po jego rozstrzygnięciu prace mają ruszyć.