Promowanie profilaktyki nowotworowej poprzez bezpłatne badania – inicjatywa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego, usytuowanym przy ulicy Koszarowej, odbyło się wydarzenie promujące profilaktykę przeciwnowotworową. W środę specjaliści z różnych dziedzin medycyny podkreślali istotność wczesnego wykrywania raka, który ma kluczowe znaczenie dla skuteczności leczenia. Wsparcia w realizacji przedsięwzięcia udzielił Urząd Marszałkowski.

Marszałek Marcin Krzyżanowski zapewnił o wsparciu akcji, która była zorganizowana wspólnie ze szpitalem i finansowana ze środków województwa. Na realizację projektu wpływ miały również inne podmioty oraz fundacja zajmująca się edukacją na temat samobadania.

Działania profilaktyczne realizowane były nie tylko za pomocą badań, ale również poprzez warsztaty dotyczące samobadania piersi i jąder. W placówce przy Koszarowej w środę można było skorzystać z bezpłatnej mammografii, cytologii oraz badania ultrasonograficznego piersi, jąder i prostaty.

Radiolog Magdalena Śliwińska opisała proces przeprowadzania badań: „W gabinecie, który oznakowany jest różowymi balonikami, przeprowadzamy USG piersi. Na szczęście do tej pory nie wykryliśmy żadnego raka, co napawa nas ogromną radością. W kolejnym gabinecie, zaznaczonym niebieskimi balonikami, pan doktor przeprowadza badania USG jąder i prostaty u mężczyzn”.

Agnieszka Czajkowska, reprezentująca Dolnośląskie Centrum Onkologii, zachęcała kobiety do skorzystania z bezpłatnej cytologii. Podkreśliła, że badanie jest szybkie i trwa nie dłużej niż 5 minut.