Program stypendialny Prezydenta Wrocławia dla artystów: szczegóły i zasady kwalifikacji

Wrocławski Urząd Miejski podał do publicznej wiadomości informacje na temat przyjmowania zgłoszeń do programu stypendialnego Prezydenta Wrocławia skierowanego do artystów. Planowane jest wypłacanie stypendiów w drugiej połowie obecnego roku. Potencjalni stypendyści – twórcy działający w różnorodnych dziedzinach sztuki, mogą ubiegać się o świadczenie finansowe na poziomie 2,5 tys. złotych miesięcznie.

Stypendia Prezydenta Wrocławia w bieżącym cyklu są przeznaczone dla artystów, których dzieła zyskują uznanie w takich obszarach jak film, literatura, muzyka, taniec, teatr oraz sztuki wizualne. Aby ubiegać się o wsparcie finansowe ze środków miejskich, artyści muszą przedstawić swoje plany i opisać, jak zamierzają wykorzystać otrzymane stypendium. Zgodnie z regulaminem, przyznane fundusze nie mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Stypendia dla artystów są częścią nowo wprowadzonego programu stypendialnego, który funkcjonuje w naszym mieście od 2020 roku. Do chwili obecnej, korzyści z tego typu wsparcia doświadczyło już 207 osób.

Wrocław, jako miejsce spotkań wielu kultur, przyciąga wybitnych twórców zarówno z kraju, jak i z zagranicy, a także inspiruje miejscowych artystów, takich jak pisarze czy muzycy. „Od lat obserwujemy to zjawisko, inwestując przez ostatnie lata we wrocławską kulturę 896 mln zł. W tej kwocie zawiera się ponad 4 mln zł na trwający już piąty rok program stypendialny dla wybitnych wrocławskich artystów, którzy muszą dzielić swój czas na obowiązki i pracę twórczą. Chcemy jako miasto im to ułatwiać, dlatego cieszę się, że po raz jedenasty możemy wesprzeć artystów wielu dziedzin” – deklaruje prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.