Procedura przyznawania świadczeń wspierających dla osób z niepełnosprawnościami

Wystąpiło już ponad 150 przypadków niewłaściwego wypełnienia wniosków o uzyskanie świadczenia wspierającego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. Czy wiesz, jak poprawnie złożyć wniosek, aby został on zaakceptowany przez ZUS?

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe przepisy prawne, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Za proces przyznania i wypłaty świadczeń odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Aby jednak otrzymać od ZUS pieniądze, należy najpierw dostarczyć do tej instytucji zaświadczenie wydane przez wojewódzki zespół ds. orzecznictwa.

Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, podkreśla, że możliwość wypłaty świadczeń przez ZUS nie oznacza, że możemy już teraz składać wniosek. Najpierw konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o ilości przyznanych punktów, a dopiero potem można złożyć wniosek do ZUS.

Rzeczniczka ZUS zauważa, że dotychczas do instytucji wpłynęło już 150 niekompletnych wniosków o świadczenie wspierające. Kowalska-Matis przypomina, że ZUS nie jest w stanie zaakceptować dokumentów, które nie są kompleksowe, ponieważ wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności jeszcze nie rozpatrzyły wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Kowalska-Matis podkreśla rolę ZUS jako instytucji na końcu procesu ubiegania się o to świadczenie.

Rzecznik ZUS przypomina, że proces składania wniosku o świadczenie wspierające rozpoczyna się od złożenia wniosku do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. W ramach tej decyzji WZON definiuje poziom potrzeby wsparcia na skali od 0 do 100 punktów.