Postępy Wrocławia w przeciwdziałaniu zmianom klimatu

We wtorek, władze Wrocławia oraz miejskie przedsiębiorstwa pochylając się nad problemem zmian klimatycznych, wyraziły swoje zadowolenie z pierwszych działań podjętych w ramach Strategii Gospodarowania Wodami Opadowymi. Jest to dokument mający na celu zaradzenie skutkom suszy i niszczących opadów deszczu, które są wynikiem globalnej zmiany klimatu.

Informacje udostępnione przez urzędników miejskich pokazują, że jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie działania, tempo obecnych zmian klimatycznych może doprowadzić do sytuacji, w której do 2050 roku co najmniej 25% światowej populacji mieszkałaby w regionach doświadczających regularnego niedoboru wody. Niestety, te niepokojące przewidywania dotyczą również naszego kraju i kontynentu.

W związku z tym zagrożeniem, instytucje miejskie Wrocławia w ostatnich latach koncentrują swoje wysiłki na realizacji inwestycji mających na celu minimalizację negatywnych skutków zmian klimatu oraz efektywne gospodarowanie wodami opadowymi. Pierwsze regulacje w tej sprawie zostały wprowadzone przez Wrocław już w 2019 roku.