Porozumienie Wrocławskich Inwestycji z firmą Databout dotyczące opracowania studium korytarzowego trasy tramwajowej

Wrocławskie Inwestycje zawarły umowę z firmą Databout pod koniec czerwca, której celem jest opracowanie studium korytarzowego dla planowanej trasy tramwajowej prowadzącej do osiedla Psie Pole. Ta współpraca ma na celu definiowanie możliwości i usuwanie niejasności co do ostatecznego przebiegu tej ścieżki komunikacyjnej.

Firma Databout ma za zadanie przeprowadzić analizy dziewięciu różnych wariantów przebiegu trasy, które są wynikiem wcześniejszych ustaleń w ramach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu. Te opcje zostaną poddane rygorystycznej ocenie pod wieloma kątami, w tym kosztów i korzyści, oraz potencjalnej efektywności ich przyszłego funkcjonowania. Rezultatem tego procesu powinna być identyfikacja co najmniej dwóch najbardziej optymalnych wariantów trasy, które umożliwią podjęcie decyzji o końcowym wyborze trasy i rozpoczęcie kolejnych etapów realizacji inwestycji.

Umowa została podpisana w czerwcu, a jej wartość szacuje się na 396 tysięcy złotych. Wykonawcą tego projektu jest wyżej wymieniona firma Databout.