Politechnika Wrocławska zaprasza do zapisów na trzy nowe kierunki studiów

W Politechnice Wrocławskiej ruszyła zimowa rekrutacja. Oczekują na zgłoszenia od osób zainteresowanych jednym z 63 dostępnych kierunków, wśród których znalazły się trzy nowe propozycje – odnawialne źródła energii, neutralność klimatyczna oraz lotnictwo i kosmonautyka. Proces rekrutacyjny potrwa do 9 lutego, jednak przed tą datą uczelnia planuje przeprowadzić spotkanie online dla potencjalnych studentów.

Politechnika Wrocławska oferuje bardzo szeroki wybór dla osób pragnących kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia. Dostępne są 63 specjalności, przy czym na 16 z nich nauka odbywa się w języku angielskim.

„Rok ten przynosi nam trzy innowacje w zakresie oferty edukacyjnej. Chodzi o kierunki takie jak: odnawialne źródła energii oraz lotnictwo i kosmonautyka, które umieszczamy na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Dodatkowo wprowadzamy neutralność klimatyczną na Wydziale Inżynierii Środowiska” – informuje Michał Ciepielski, reprezentujący dział prasowy Politechniki Wrocławskiej.

Studia na kierunku odnawialne źródła energii mogą otworzyć absolwentom wiele drzwi na rynku pracy. Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tych studiów nie ograniczają się tylko do przemysłu. Rozległa wiedza zdobyta na tym kierunku pozwoli także na karierę w firmach instalatorskich czy remontowych. Doświadczenie zawodowe można zdobyć podczas wyjazdów naukowych do takich instytucji jak CERN, ITER czy ESA.