Plany mieszkańców Wrocławia na zielono-błękitną oazę w mieście

Centrum Wrocławia może niebawem ulec istotnej metamorfozie. Kluczową rolę odgrywa tu ulica Ruska, która ma przekształcić się w tętniący życiem bulwar pełen zieleni i elementów wodnych, jednocześnie zachowując najistotniejsze aspekty swojej historii. Drzewa, roślinność pnąca i gromadzenie wód opadowych mają nadać jej nowego charakteru, składającego się z zielonych i błękitnych tonów.

Tajemnicę planów na przyszłość Ruskiej odkryła niedawna wystawa plenerowa, umiejscowiona na tymże obszarze. Eksponaty przedstawiały zarówno wizualizacje potencjalnych zmian, jak i szczegółowy proces dochodzenia do obecnej koncepcji. Wizja ta nie jest jedynie pomysłem urzędników – za twórczą siłą stoją sami mieszkańcy Wrocławia.

– Pragnę podkreślić, że to mieszkańcy wskazali nam kierunek zmian dla ulicy Ruskiej – mówi prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Jak wyjaśnia, latem poprzedniego roku dwudziestoosobowa grupa wrocławian, wśród której znalazły się osoby z różnych środowisk, spotkała się na obywatelskich naradach. W ramach licznych spotkań przy makiecie, dyskutowali oni z zespołem projektowym o przyszłych kierunkach przemian ulicy. Ich rozmowy były wspierane przez ekspertów od planowania przestrzennego, komunikacji oraz bezpieczeństwa. Na podstawie tych rozmów powstał zestaw rekomendacji dla projektantów.

– Mieszkańcy zgodnie wyrazili chęć, aby ulica Ruska stała się „zielona i niebieska” – mówi prezydent Sutryk – Projektanci następnie przetłumaczyli te potrzeby na konkretne rozwiązania.