Planowane Smocze Uroczysko – nowy park we Wrocławiu budzi kontrowersje

W tym roku obszar między Swojczycami a Strachocinem ma przekształcić się w nowy park miejski o nazwie „Smocze Uroczysko” we Wrocławiu. Pomysł ten został zatwierdzony w procesie głosowania nad budżetem obywatelskim. Niemniej jednak, pomimo początkowej euforii, pewna grupa mieszkańców wyraża swoje niezadowolenie z planowanego projektu. Twierdzą, że uwielbiają dziką naturę tej lokalizacji i nie chcą jej zamienić na kolejny deptak.

Zgłaszający projekt nr 326 do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 argumentowali, że pomimo istnienia kilku niewielkich parków i skwerów na osiedlu Strachocin-Swojczyce-Wojnów, brakuje tam dużego obszaru zielonego, gdzie mieszkańcy mogliby spędzać swój wolny czas. Podkreślali także, że celem tego projektu jest stworzenie przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców, ale jednocześnie dbającej o zachowanie i pielęgnację walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych.

Mieszkańcy wyraźnie podkreślili również, że poprzez zagospodarowanie tego opuszczonego terenu, możliwe będzie poprawienie poziomu bezpieczeństwa na tym obszarze. Niezależnie od tych argumentów, kontrowersje wokół „Smoczego Uroczyska” ciągle trwają.