Planowany remont zwrotnic na placu Bema we Wrocławiu – informacje dla pasażerów tramwajów

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu zwraca się do swoich pasażerów z informacją o nadchodzących utrudnieniach. Te wynikają z planowanej wymiany zwrotnic na placu Bema, co spowoduje konieczność zmiany rozkładu jazdy niektórych tramwajów. Planowany początek prac remontowych to 13 stycznia, a ich zakończenie przewidziano na dwa tygodnie później.

Aleksander Hutyra, rzecznik MPK Wrocław, szczegółowo opisał, na czym będzie polegać remont. W jego ramach wykonane zostaną prace demontażowe starych elementów torowiska oraz montaż dwóch nowych zwrotnic najazdowych. Ponadto, przeprowadzona zostanie także wymiana kompletnych napędów nastawczych.

Ze względu na te prace, pasażerowie korzystający z usług MPK powinni przygotować się na zmiany w trasach niektórych linii tramwajowych oraz na konieczność korzystania z objazdów. Zmiany obejmą linie tramwajowe numer 8, 9, 11, 17 i 23.

Tramwaje z linii 9, 11 i 23, które normalnie kursują w kierunku ulicy Kromera, pętli „Kowale” lub przystanku „8 Maja”, zostaną skierowane na objazd. Trasa objazdu prowadzić będzie od Hali Targowej przez ulicę Grodzką, most Uniwersytecki i ulicę Drobnera do placu Bema. Natomiast tramwaje z linii 8 i 17, poruszające się w stronę Karłowic lub przystanku „8 Maja”, będą omijały miejsce remontu jadąc od placu Dominikańskiego przez most Pokoju, ulicę Wyszyńskiego do ulicy Sienkiewicza.

W kierunku przeciwnym wszystkie wyżej wymienione linie (8, 9, 11, 17 i 23) będą kursować bez zmian trasy – przez mosty Młyńskie, most Piaskowy i ulicę Piaskową.

Zmiany w rozkładzie jazdy wprowadzone zostaną od dnia rozpoczęcia prac remontowych, czyli od 13 stycznia. Warto dodać, że w ciągu ostatnich kilkunastu dni na placu Bema doszło do kilku awarii zwrotnic, głównie spowodowanych niskimi temperaturami.