Planowany remont torowiska od ulicy Piłsudskiego do ulicy Zaolziańskiej

Oprócz torowiska, prace remontowe obejmą również jezdnię. Niemniej jednak, konkretny harmonogram tych działań zostanie ogłoszony dopiero jesienią. Na chwilę obecną jest przygotowywana dokumentacja projektowa.

Tomasz Jankowski z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że planowane są również inne inwestycje. „W czerwcu zamierzamy ogłosić przetarg na prace remontowe na rondzie w ciągu ulicy Powstańców Śląskich oraz na zagospodarowanie tego ronda” – podkreśla Tomasz Jankowski.