Opuszczony budynek Banku Śląskiego we Wrocławiu: zabytek w ruinie

Przy ul. św. Katarzyny 16 we Wrocławiu, od dawna nie funkcjonuje budynek dawniej będący siedzibą Banku Śląskiego. Niegdyś tętniąca życiem instytucja finansowa, obecnie jest opuszczona i zaniedbana. Chociaż plany na generalny remont tego miejsca zostały ujawnione już w 2018 roku, to do tej pory nie doszło do żadnych działań remontowych. Znamiennym symbolem zaniedbania jest stan budynku – zarośnięty i doszczętnie zdewastowany.

Zniszczenia są tak poważne, że władze miasta podjęły decyzję o zamknięciu chodnika przylegającego do budynku. W wyniku tego piesi są zmuszeni do korzystania z aktywnego torowiska tramwajowego, co stanowi dodatkowe zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

Obiekt znajduje się na terenie Starego Miasta, wpisanego do rejestru zabytków, pod adresem ul. św. Katarzyny 16 – to tam kiedyś mieściła się siedziba Banku Śląskiego. Jak informował w październiku 2022 roku Marek Karabon z Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, właściciel budynku usunął dach ponad 2,5 roku temu. Od tamtego momentu, budynek pozostaje bez odpowiedniego zabezpieczenia i ulega dalszej degradacji, narażony na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.