Ograniczenie wyrębu drzew zapowiedziane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: Lasy wokół Wrocławia pod specjalną ochroną

W dniu 8 stycznia 2024 roku, Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, poinformowała o ważnej decyzji rządu dotyczącej ochrony lasów w Polsce. Ograniczenia mają zacząć obowiązywać od 2024 roku, a ich celem jest skuteczniejsza ochrona najcenniejszych polskich lasów, w tym tych otaczających Wrocław. To działanie zostało podjęte ze względu na konieczność ochrony cennych puszcz, zachowania drzewostanów wykorzystywanych przez duże aglomeracje miejskie i lasów uzdrowiskowych, a także z powodu deficytowości nadleśnictw.

Następstwem tej decyzji będzie ograniczenie wyrębu drzew na dziesięciu obszarach. Zgodnie z komunikatem minister Hennig-Kloski, będą to Bieszczady, Puszcza Borecka, Puszcza Świętokrzyska, Puszcza Augustowska, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Karpacka, Puszcza Romincka oraz Trójmiejski Park Krajobrazowy. Wyręb zostanie również ograniczony w lasach w okolicach Iwonicz-Zdroju i Wrocławia.

Decyzja ta stanowi jeden z kluczowych priorytetów obecnego rządu, wynika także z zobowiązań, jakie Polska podjęła wobec Unii Europejskiej. Fakt ten odnosi się przede wszystkim do dyrektyw środowiskowych oraz Strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Bez wątpienia, ograniczenie wyrębu drzew jest krokiem ku lepszej ochronie naszego naturalnego dziedzictwa.