Nowe podstawówki we Wrocławiu dołączają do pierwszego etapu rekrutacji

W tym roku, harmonogram rekrutacji do wrocławskich podstawówek uległ przesunięciu, a pierwszy etap rozpoczyna się już 14 lutego. Do grona szkół, które po raz pierwszy uczestniczą w rekrutacji, dołączyły dwie nowe placówki. Mowa tutaj o Szkole Podstawowej nr 60 będącej częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 26 ulokowanego przy ulicy Cynamonowej oraz o podstawówce zapewniającej edukację w ramach Przyjaznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego znajdującego się przy ul. Białostockiej.

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na terenie Wrocławia będzie przeprowadzana drogą elektroniczną. Znaczy to, że rodzice chętnych uczniów będą mieli możliwość złożenia wniosków rekrutacyjnych bez konieczności opuszczania domu. To już trzeci raz, kiedy proces ten jest realizowany na owej płaszczyźnie. Niemniej jednak, aby skorzystać z tej opcji, konieczne będzie posiadanie aktywnego profilu zaufanego. W sytuacji braku takiego profilu, rodzice zmuszeni będą dostarczyć dokumenty osobiście do wybranej placówki.