Nowa inicjatywa obywatelska za połączeniem kolejowym Ząbkowice-Wrocław

W miasteczku Ząbkowice Śląskie narodziła się obywatelska inicjatywa pod hasłem „TAK dla pociągu Ząbkowice-Wrocław”. Jej celem jest wywalczenie połączenia kolejowego między tymi dwoma lokalizacjami. Podjęto działania w kierunku zbierania podpisów pod petycją, którą planuje się przekazać w ręce samorządu wojewódzkiego.

Spośród mieszkańców Ząbkowic Śląskich wiele osób regularnie dojeżdża do Wrocławia z różnych powodów – praca, studia, działalność biznesowa czy korzystanie z oferty kulturalnej miasta. Dwa osobniki, którym zawdzięczamy powstanie tej akcji to Bogdan Tuła – nauczyciel geografii i podróżnik oraz Łukasz Lach – obydwaj są rezydentami powiatu ząbkowickiego.

Jest widoczne duże zainteresowanie społeczności lokalnej tą inicjatywą, co potwierdzają wyniki zbiórki podpisów. W ciągu jednego dnia udało się zebrać ponad 1000 podpisów, które są wymagane do skierowania petycji do samorządu województwa.