Na Dolnym Śląsku dynamicznie rośnie liczba firm założonych przez cudzoziemców. Prowadzenie należy do Ukrainy.

We wnętrzu Dolnego Śląska, w okresie minionych półrocza, nastąpił wzrost nowo powstałych przedsiębiorstw, których fundatorami są osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa. Ich liczba bliska jest tysiąca. Szersza perspektywa, obejmująca całą Polskę, ukazuje przyrost aż 15 tysięcy nowych firm zarejestrowanych przez posiadaczy zagranicznych paszportów. Duża część z nich to przedsiębiorcy pochodzący z Ukrainy, ale znacząca ilość to również obywatele Białorusi, Rosji, Holandii oraz Francji.

Iwona Kowalska-Matis, pełniąca funkcję regionalnego rzecznika prasowego ZUS na Dolnym Śląsku, podała do wiadomości publicznej w ostatni piątek fakt zwiększenia się liczby firm na Dolnym Śląsku, które założyli cudzoziemcy. Liczba tych podmiotów na terenie całego kraju wynosi natomiast 15 tysięcy.

„W tym regionie dominują głównie obywatele Ukrainy, ale także Białorusi, Rosji, Holandii i Francji. Na terenie całego kraju zauważalna jest aktywność Wietnamczyków, którzy prowadzą ponad tysiąc firm. Jeśli porównamy sytuację do maja 2023 roku, to tylko na Dolnym Śląsku w lutym bieżącego roku liczba firm założonych przez obcokrajowców urosła o 1942, co daje nam wzrost o 41,5 procent” – przekazała rzecznik.

Na zakończenie Kowalska-Matis podkreśliła: „To pozytywne zjawisko, gdyż ci przedsiębiorcy płacą podatki oraz składki do ZUS. Najwięcej jest oczywiście Ukraińców, ale istotną grupę tworzą również Białorusini, Bułgarzy i Niemcy”.