Modernizacja szpitala gminnego w Bogatyni: Docieplenie dachu oraz instalacja fotowoltaiczna

W planach remontowych Szpitala Gminnego w Bogatyni przewiduje się realizację dwóch głównych inwestycji. Jedną z nich jest docieplenie stropodachu tej placówki medycznej, drugą zaś – montaż nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu. Całość prac przeprowadzonych zostanie za kwotę zbliżoną do dwóch milionów złotych.

Fundusze na realizację powyższych przedsięwzięć pochodzą z dwóch źródeł. Z jednej strony mamy do czynienia z hojnym wsparciem ze strony Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z drugiej zaś – środki pochodzą z rezerwy budżetowej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wojciecha Dobrołowicza, burmistrza Bogatyni, przeprowadzenie remontu dachu było absolutnym priorytetem. Jak tłumaczył, problem polegał nie tylko na tym, że dach ten przeciekał. Dodatkowo, duże ilości ciepła były tracone poprzez stropodach, co generowało dodatkowe koszty.

Dodatkowo, zamontowanie paneli fotowoltaicznych na terenie szpitala ma przyczynić się do obniżenia rachunków za prąd. Zakończenie tych szeroko zakrojonych prac remontowych planowane jest na koniec bieżącego roku.