Modernizacja i elektryfikacja odcinka Oleśnica – Kępno: Inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii nr 181 Herby Nowe – Oleśnica

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podjęły decyzję o przeprowadzeniu procesu modernizacji i elektryfikacji na odcinku Oleśnica – Kępno, który znajduje się na linii kolejowej numer 181 z Herby Nowe do Oleśnicy. Najkorzystniejsza propozycja dotycząca realizacji przedsięwzięcia, którego szacowana wartość to około 600 milionów złotych, została już wybrana. Głównym celem inwestycji jest poprawa jakości podróży dla osób korzystających z usług PKP na tym odcinku, zwłaszcza podróżujących do Wrocławia oraz Wielunia. Projekt zakłada również lepsze warunki obsługi pasażerów na ośmiu stacjach i przystankach na omawianym odcinku. Całość przedsięwzięcia realizowana jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zgodnie z informacjami udzielonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Podjęta przez PKP decyzja o przebudowie i zelektryfikowaniu odcinka Oleśnica – Kępno ma na celu umożliwienie powrotu pociągów pasażerskich na tę trasę po ponad 20 latach przerwy. Elektryfikacja trasy wyeliminuje konieczność zmiany lokomotyw z elektrycznych na spalinowe, co przyczyni się do skrócenia czasu podróży. Dodatkowo, poprawi się przepustowość trasy, co oznacza możliwość zwiększenia liczby kursujących pociągów.

Inwestycja ta, finansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy, jest kolejnym etapem działań mających na celu walkę z wykluczeniem komunikacyjnym oraz poprawę oferty przewozowej na kolei. Elektryfikacja odcinka między Kępno a Oleśnicą pozwoli na szybsze i bardziej efektywne podróże. W rezultacie mieszkańcy województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego zyskają możliwość korzystania z wygodnych połączeń kolejowych.