zabytkowy kościół

„Marsz dla Jezusa” po raz kolejny przejdzie przez Wrocław

„Marsz dla Jezusa” przejdzie przez Wrocław

„Marsz dla Jezusa” to inicjatywa ogólnochrześcijańska. Do uczestnictwa zaprasza się przedstawicieli wszystkich chrześcijańskich kościołów, nie tylko ewangelickiego, który jest organizatorem. Organizatorzy wydarzenia piszą, że chcą, aby przyniosło ono duchowe pokrzepienie dla mieszkańców. Odbędzie się o godzinie 17.00, dnia 15 sierpnia

„Marsz dla Jezusa”. Jaka idea się na nim kryje?

Wydarzenie organizują członkowie kościoła ewangelickiego, którzy chętnie zobaczą na nim także osoba z innych kościołów. Zaproszenie to tyczy się także katolików. Sednem jest to, aby marsz był pozbawiony podziałów, zwłaszcza tych politycznych.

Wiemy, że często kwestie religijne wykorzystuje się w polityce oraz przeróżnych kontrowersyjnych kwestiach społecznych. Tutaj jednak zupełnie nie o to chodzi. Według organizatorów nie jest to żaden marsz „przeciw”, jak wiele, które mieliśmy okazję widzieć na polskich ulicach. Forma marszu ma nawiązywać do dwóch spraw z Pisma Świętego. Pierwszą jest wyjście Izraelitów z Egiptu, a drugą słowa Chrystusa brzmiące „Pójdź za mną”.

Poprzednie marsze przebiegły poprawnie

Tego rodzaju marsze odbywały się już wcześniej we Wrocławiu. Nie było na nich elementów politycznych, ani żadnych kontrowersyjnych manifestacji. Towarzyszyły im modlitwy i piosenki o charakterze religijnym. W 2018 roku na przykład marsz ten miał symbolizować wjazd Jezusa do Jerozolimy. Jest to scena z Ewangelii, w której padają słynne słowa „Hosanna synowi Dawida”.

Ogólnokrajowa inicjatywa

Warto zaznaczyć, że pochody te organizowane są nie tylko we Wrocławiu, ale również innych miastach w Polsce. Jak to bywa w takich sytuacjach, największy udało zorganizować się w Warszawie, choć wciąż nie jest to inicjatywy ciesząca się tak dużą popularnością, jak inne wydarzenia podobnego typu.