Kryzys ekologiczny w oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach

Na terenie oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach, która leży w powiecie krotoszyńskim województwa wielkopolskiego, miało miejsce nieprzewidziane zdarzenie polegające na niekontrolowanym wypuszczeniu ścieków do rzeki Czarna Woda. O zaistniałej sytuacji poinformowano powiat milicki.

Ze względu na powagę sytuacji – Czarna Woda jest dopływem Baryczy, która przepływa przez rezerwat przyrody Stawy Milickie, największe stawy hodowlane w Europie i obszar chroniony przez program Natura 2000 – natychmiast powołano do życia sztab kryzysowy.

Po odebraniu zgłoszenia od Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego z powiatów sąsiednich – krotoszyńskiego i ostrowskiego, które również znajdują się na terenie województwa wielkopolskiego – o niekontrolowanym uwolnieniu komunalnych odpadów do rzeki Czarna Woda, podjęto decyzję o utworzeniu dodatkowego sztabu kryzysowego w Miliczu. Decyzja ta była motywowana faktem, że Czarna Woda jest dopływem Baryczy.