Kaplica Hochberga

Przez lata zapomniana i zamurowana, w zasadzie nie istniała. Kaplica Hochberga została wybudowana w pierwszej połowie osiemnastego wieku, zaprojektował ją, jak sama nazwa sugeruje sam hrabia Ferdinand Hochberg na własny użytek. Sklepienie Kaplicy zdobiły iluzjonistyczne freski przedstawiające siedem boleści Matki Boskiej. Dzięki zachowanej dokumentacji podczas renowacji obiektu udało się odtworzyć niezwykłe dzieło. Niezwykły ołtarz, który składa się aż z tysiąca trzystu elementów, udało się również przywrócić do stanu świetności, ponieważ jego elementy, zachowały się w gruzowisku. Pieta znajdująca się tuż nad ołtarzem jest idealną kopią oryginalnej wersji, którą znajdziemy w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. 

Sarkofag założyciela znaleziono w kościele ojców dominikanów, jednak przeniesiono go po remoncie do kaplicy. Remont udało się sfinansować przy pomocy środków z Unii Europejskiej, resztę kosztów pokrył marszałek województwa, minister kultury oraz miasto Wrocław. Kaplica Hochberga Wrocław stała się kolejnym, ciekawym zabytkiem sakralnym udostępnionym zwiedzającym, doceniającym sztukę i piękno przedstawione w budowli. Kaplica jest udostępniona dla zwiedzających bezpłatnie, jednak zgodnie z ustaleniami z UE rocznie musi odwiedzić ją dziesięć tysięcy odwiedzających, co jak na razie bez problemu udaje się osiągnąć.

Kaplica Hochberga Wrocław

Kaplica mieści się przy kościele Świętego Jakuba i Wincentego, czyli obecnej katedry grekokatolickiej.  Kaplice w baroku stanowiły bardzo modne upamiętnienie bardzo ważnych osobistości kościoła. Opat, chociaż zbudował kaplicę sam dla siebie, bez wątpienia taką osobistością był. Kaplica jest niezwykle piękna i urzeka starannością wykonania, aż trudno uwierzyć, że przez lata nikt nie dbał o tę niezwykła, a zarazem niepozorną budowlę. Widać, że twórca włożył wiele serca w projekt, w który zaangażował najlepszych śląskich artystów. 

Kaplica uległa zniszczeniu wskutek bombardowania miasta, które miało miejsce w pewną noc w 1945 roku. Wówczas całe Stare Miasto ucierpiało podczas nalotu bombowego. Aż do 1999 roku w kaplicy naprawiono jedynie dach i zamurowano ją. Od 2000 do 2013 roku trwały prace renowacyjne, dzięki którym udało się przywrócić kaplicy dawny blask. Chociaż po wejściu do środka konserwatorzy zastali istne pobojowisko, udało się z niego wyciągnąć wszelkie elementy wystroju i na podstawie dokumentacji otworzyć, na ile było to możliwe jej pierwotny wygląd. 

Kaplica Hochberga – zwiedzanie

Od momentu ponownego otwarcia wiele emocji wzbudza Kaplica Hochberga. Zwiedzanie tego obiektu jest możliwe od wtorku do niedzieli, z wyłączeniem sytuacji, podczas których jest w kaplicy prowadzone nabożeństwo. Wstęp jest wolny i bezpłatny. Kaplica otwarta jest do godziny 17:00, co pozwala na swobodne zwiedzanie. Warto wybrać się na wycieczkę łączoną z przewodnikiem po Wrocławiu, w której skład wchodzą odwiedziny w Kaplicy Hochberga wówczas poza przeżyciami wizualnymi będziemy mogli zdobyć wiedzę o dziejach tego pięknego zabytkowego obiektu.