Instalacja artystyczna Trafostacja

To, że Wrocław jest miastem artystycznym, nie trzeba udowadniać. Na jego terenie znajduje się nie tylko wiele ciekawych obiektów muzealnych, czy galerii sztuki, ale również dużo pięknych graffiti oraz słynna instalacja artystyczna Trafostacja. Obiekt ten szczyci się dużym zainteresowaniem wielu badaczy, krytyków artystycznych, naukowców, artystów oraz przede wszystkim mieszkańców okolicy i turystów. Instalacja artystyczna Trafostacja znajduje się przy ulicy Na Niskich Łąkach 2 we Wrocławiu i stanowi punkt odniesienia działań performatywnych w ramach programu o nazwie Sąsiadujemy.

Trafostacja Wrocław – o programie Sąsiadujemy

Od wielu lat na terenie wrocławskich podwórków odbywają się działania zbiorowe o charakterze kulturalnym, animacyjnym i edukacyjnym. Program Sąsiadujemy działa ze wsparciem wielu organizacji jak między innymi Fundacja Made in Brochów, Stowarzyszenie Curatus, czy Stowarzyszenia Żółty Parasol. Na wydarzenia zapraszani są mieszkańcy Brochowa, Ołbina, Przedmieścia Oławskiego oraz Kleczkowa, aby wszyscy mogli razem tworzyć wielkie rzeczy w imię kultury, sztuki i nauki. Zgromadzenia odbywają się w różnych miejscach Wrocławia, z których wiemy udział bierze obiekt instalacja artystyczna Trafostacja. Program „Sąsiadujemy” celebruje wiele ważnych, nietypowych świąt jak na przykład Dzień Sąsiada oraz Dzień Trójkąta. Więcej informacji na temat programu można uzyskać na stronie internetowej Strefa Kultury Wrocław.

Instalacja artystyczna Trafostacja – dlaczego wzbudza takie zainteresowanie wśród mieszkańców?

Architektura obiektu utrzymana jest w modernistycznym stylu i jest kojarzony z projektem Wrocław – wejście od podwórza. W ramach tej koncepcji autorka instalacji Na Niskich Łąkach przyjrzała się dokładnie popadające w gruzy budynkowi postarzanej już stacji transformatorowej. Instalacja artystyczna Trafostacja powstała w latach 30. XX wieku i funkcjonowała przez kolejne 60 lat. W latach 90. trafostacja instalacja została wyłączona z użytku, w związku z czym powstał pomysł o przekształceniu obiektu w ekosystem. Autorka trafostacji Joanna Rajkowska w ramach projektu Wrocław – wejście od podwórza, przypomniała mieszkańcom o celach powstania obiektu, podając wręcz jego definicję. Transformacja – instalacja, która powstała z myślą o przyszłości, w której żywe organizmy zamienią obiekt w swoje siedlisko. Jednym z punktów odwołania stanowi wątek historyczny, czyli strach przed wodą i szerzej pojętymi żywiołami.

Trafostacja – instalacja nowego ekosystemu

Potęgę obiektu stanowią woda i rośliny, są pewnego rodzaju siłą sprawczą, od których zależą dalsze losy projektu trafostacja. Instalacja modernistyczna zlokalizowana Na Niskich Łąkach we Wrocławiu powoli zaczęła zarastać wszelkiego rodzaju gatunkami roślin, zaś z dwóch okien budowli zaczęła wypływać woda. Trafostacja Wrocław stanowi próbę wtórnego znaturalizowania ekosystemu, gdzie budynek instalacji został zaadaptowany w celach sprawowania swoistego szkieletu dla cyklu wegetatywnego. Joanna Rajkowska, artystka i autorka obiektu trafostacja instalacja posadziła tutaj liczne gatunki roślin takich jak paprocie, bodziszki, trzmieliny, mchy, a także rośliny ruderalne, które zasiedlają przeobrażone przez człowieka ziemie.

Instalacja artystyczna Trafostacja, czyli spektakl sił organizmów żywych

Artystka Joanna, autorka projektu jest zachwycona działaniami cyklu wegetatywnego, w związku z czym postanowiła zaadaptować obiekt trafostacja Wrocław, aby siły organizmów nieludzkich mogły rozwijać tutaj swój cykl wegetatywny.  Choć spektakl jest przeznaczony dla publiczności ludzkiej, to jednak głównymi aktorami zamieszkałymi w budynki są organizmy ekosystemu. Instalacja artystyczna Trafostacja to projekt publiczny stworzony przez człowieka dla innych gatunków. Instalacja została uruchomiona w 2016 roku i według badaczy może przetrwać nawet 50 lat. Budowla przewidziana została jako projekt futurystyczny, który jest otwarty i nieskończony.