Innowacyjna operacja podwójnej mastektomii piersi z rekonstrukcją przeprowadzona w Wałbrzychu

W Szpitalu Specjalistycznym imienia Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, przeprowadzono unikalną na skalę krajową i europejską profilaktyczną operację podwójnej mastektomii laparoskopowej piersi z równoczesnym odtworzeniem jej. Zabieg zakończył się powodzeniem dzięki wykorzystaniu techniki laparoskopowej oraz najnowszych narzędzi medycznych. Nad całością operacji czuwał doktor Paweł Pyka, wyspecjalizowany chirurg-onkolog. Zachęcamy do obejrzenia filmu ukazującego przebieg operacji.

Drużyna doświadczonych chirurgów z wałbrzyskiego szpitala pod kierownictwem doktora Pawła Pyki, ordynatora oddziału onkologii, przeprowadziła skomplikowaną operację na pacjentce.

Zabieg, który odbył się 29 grudnia i trwał ponad 3,5 godziny, polegał na usunięciu obu piersi za pomocą laparoskopu i jednoczesnym ich odtworzeniu. Wielkim osiągnięciem tego zabiegu jest fakt, że stanowi on innowacje nie tylko w skali kraju, ale również w Europie. Pierwszą tego typu operację w Polsce przeprowadził profesor Piotr Pluta w Łódzkim Centrum Matki Polki, natomiast drugą i trzecią z honorami przeprowadził wałbrzyski zespół pod czujnym okiem dr Pyki. Na terenie Europy istnieje jedynie kilkanaście ośrodków zdolnych do przeprowadzenia tak zaawansowanej operacji.

Pacjentką była 45-letnia kobieta, mieszkanka Szczecina, u której stwierdzono genetyczną predyspozycję do rozwoju nowotworu piersi. Jak tłumaczył doktor Paweł Pyka, operacja miała na celu zapobiegnie potencjalnemu zachorowaniu.