Inauguracja Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych "WRO4digITal" w Parku Technologicznym we Wrocławiu

Dnia 7 lutego w Parku Technologicznym we Wrocławiu rozpoczął działalność Europejski Hub Innowacji Cyfrowych znany jako „WRO4digITal”. Jego główną misją jest wspieranie przedsiębiorstw i organizacji z Dolnego Śląska w zdobywaniu kluczowej wiedzy, implementacji innowacji cyfrowych oraz pozyskiwaniu funduszy na realizację tych projektów.

Europejski Hub Innowacji Cyfrowych – WRO4digITal EDIH Wrocław powstał dzięki współpracy konsorcjum składającego się z 22 instytucji. Ich wspólne działań mają na celu oferowanie kompleksowego wsparcia podmiotom biorącym udział w procesie transformacji cyfrowej. Dzięki temu, firmy z regionu Dolnego Śląska oraz jednostki administracji publicznej będą miały możliwość skorzystania z profesjonalnych usług eksperckich bez żadnych opłat. To z kolei pozwoli im dostosować swoje procesy produkcyjne lub usługi do aktualnych trendów cyfryzacyjnych.

Zdaniem dra inż. Emilii Mazgajczyk, która pełni funkcję kierownika projektu, nadrzędnym celem powstania tej inicjatywy jest przyspieszenie procesu transformacji cyfrowej gospodarki Dolnego Śląska. Dzięki wsparciu specjalistów i dostawców technologii, przedsiębiorstwa będą mogły efektywnie wprowadzać zmiany i dostosowywać swoje działania do wymogów cyfrowego świata.