Były rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prof. Marek Ziętek, uniewinniony po procesie

Sąd wydał wyrok uniewinniający prof. Marka Ziętka, który w przeszłości pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Oskarżenie, które ciążyło na profesorze, dotyczyło przekroczenia jego uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków. Wcześniej postępowanie w tej sprawie zostało umorzone jednokrotnie, ale po uwzględnieniu zażalenia prokuratury przez sąd, wszczęto proces.

31 października 2019 roku akt oskarżenia złożony przeciwko profesorowi Ziętkowi trafił do sądu. Już kilka tygodni później, 20 grudnia 2019 roku, sędzia Krzysztof Korzeniewski z Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieście podjął decyzję o umorzeniu postępowania w tej sprawie jeszcze zanim rozpoczął się stricte proces. Prokuratura nie zgodziła się z tym postanowieniem i złożyła zażalenie, które zostało rozpatrzone przez Sąd Okręgowy. W efekcie uznano, że proces powinien zostać przeprowadzony.

Proces zainicjowany został ponownie na początku roku 2021, a miejscem rozprawy był Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście. Tym razem jednak w roli sędziego przewodniczącego sprawie wystąpiła sędzia Anna Borkowska.

Wspomniany wyrok uniewinniający prof. Marka Ziętka, byłą głowę Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oraz Marka G., dyrektora spółki medycznej współoskarżonego w tym procesie, zapadł we wtorek. „Sąd po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich zgromadzonych dowodów stwierdził brak podstaw do postawienia im zarzutów(…) Działania Marka Ziętka nie zawierały znamion przestępstwa” – tak wyrok uzasadniła sędzia Borkowska.