Drugi etap rekrutacji do przedszkoli we Wrocławiu: Punkty rekrutacyjne decydują

W środowe południe, drugi etap rekrutacji do przedszkoli wrocławskich został uruchomiony. Dostępnych jest około 1700 miejsc dla najmłodszych uczniów. Istotny element procesu stanowią punkty rekrutacyjne, które będą brane pod uwagę podczas przyznawania miejsc w poszczególnych placówkach. Zainteresowani mogą składać zgłoszenia aż do 7 czerwca, do godziny 15.

Aby złożyć wniosek w systemie online, konieczne jest uzupełnienie danych związanych z dzieckiem i jego rodzicami, zaznaczenie spełnianych kryteriów oraz dodanie wymaganych załączników. Termin nadsyłania wniosków ustalono również na 7 czerwca, do godziny 15.

„W drugiej rundzie rekrutacji mamy do dyspozycji około 1700 wolnych miejsc. To zapewnia, że każde zarejestrowane dziecko znajdzie swoje miejsce w jednym z wrocławskich przedszkoli. Niestety nie możemy jednak zapewnić, że będzie to placówka znajdująca się najbliżej miejsca zamieszkania.” – poinformował Marcin Miedziński, reprezentujący departament edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Podobnie jak w pierwszym etapie, rodzice mogą wskazać trzy preferowane placówki. W poprzedniej rundzie otrzymano 4650 zgłoszeń, a z nich w 4278 przypadkach dzieci dostały się do przedszkola z pierwszego wyboru.

„Dla nas jest niezmiernie ważne, że proporcja dzieci przyjętych do przedszkoli z ich pierwszego wyboru wzrasta z roku na rok. W tym roku wyniosła aż 92 procent. Zasługą tego stanu rzeczy jest między innymi ciągłe powstawanie nowych placówek we Wrocławiu.” – skomentował Marcin Miedziński.