Droga do konsultacji: Wrocławskie plany przebudowy dróg Lubin-Wrocław

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), Oddział we Wrocławiu, z zamiarem przebudowy dróg krajowych nr 94 i 36 na trasie pomiędzy Wrocławiem a Lubinem, serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Lubin do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym. Spotkanie będzie dotyczyć omawianej inwestycji infrastrukturalnej.

Inicjatywa, nazwana „Przebudowa dróg krajowych nr 94 i 36 na odcinku Wrocław – Lubin”, budzi wiele zapytań i powoduje pewne niepewności wśród lokalnej społeczności. Na etapie początkowym jest jednak ważne, aby podkreślić, że gmina Lubin nie jest zaangażowana w proces projektowy ani inwestycyjny. Nie ma ona również możliwości wpływu na przebieg tych działań.

Podkreślamy, że gmina Lubin nie pełni roli wykonawcy prac związanych z renowacją DK36. Jej obowiązek w całym tym procesie sprowadza się wyłącznie do zapewnienia miejsca na przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami naszej gminy.

Jako jednostka samorządu terytorialnego, gmina Lubin jest zaangażowana w zapewnienie przejrzystości i dostępu do informacji na temat tej inwestycji. Słuchamy naszych mieszkańców i ich opinii. Dlatego też staramy się przekazywać wszystkie istotne informacje związane z tym projektem oraz organizować konsultacje społeczne, aby każdy mógł wyrazić swoje zdanie i wyartykułować obawy.