"Dobra jest więcej": poradnik dla młodych wolontariuszy

Książka o tytule „Dobra jest więcej” została niedawno wydana i rozesłana do szkół w całym kraju, w tym także do Wrocławia. Książka ta, autorstwa Caritas, ma za zadanie propagować wśród młodych ludzi ideę wolontariatu, empatii i pomocy innym. Głównym celem tej publikacji jest motywowanie młodzieży do czynnego udzielania wsparcia tym potrzebującym najbardziej.

Poradnik podkreśla, że niezależnie od organizacji lub instytucji udzielającej pomocy, najważniejsze jest samo bezinteresowne działanie na rzecz drugiego człowieka. Ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas we Wrocławiu, zaznacza, że książka ma pokazać młodzieży jak wielką satysfakcję przynosi aktywne zaangażowanie, jak buduje więzi społeczne i wpływa na emocje zarówno osoby pomagającej, jak i tej, której się pomaga.

– Chcemy, aby młodzi ludzie byli świadomi obecności osób potrzebujących wokół nich. Pragniemy im pokazać, jak mogą pomóc zbierając i przekazując żywność i w jaki sposób mogą zaangażować się jako młodzi ludzie – wyjaśnia ks. Amrogowicz.