Długoterminowa inwestycja w rozbudowę infrastruktury drogowej rejonu TSSE Podstrefa Wrocław – Kobierzyce

Od wczesnego 2024 roku rozpoczęto proces modernizacji i rozbudowy układu drogowego w strefie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) na terenie Biskupic Podgórnych, obejmującej Podstrefę Wrocław – Kobierzyce. Firma BERGER Bau podjęła się realizacji tego projektu, który ma zdecydowanie podnieść standardy i komfort użytkowania dróg przez lokalne przedsiębiorstwa.

Inwestycja, która kosztować będzie ponad 17 milionów złotych, przyczyni się do znaczącego ożywienia i ulepszenia infrastruktury drogowej na terenie TSSE. Zakres prac przewidziany w projekcie obejmuje nie tylko rozbudowę istniejących dróg, ale także tworzenie nowych tras oraz modernizację obecnych elementów infrastruktury drogowej.

Głównym celem inwestycji jest kompleksowe przeorganizowanie układu drogowego w Podstrefie Wrocław-Kobierzyce. Ma to na celu poprawę dostępności do głównych dróg, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dla użytkowników oraz ułatwienie poruszania się i parkowania pojazdów na terenie strefy.

W ramach projektu realizowanego przez firmę BERGER Bau przewidziane są różnorodne prace, w tym budowa nowej drogi gminnej i fragmentu ulicy Innowacyjnej. Na drodze krajowej nr 35 powstanie skrzyżowanie w formie ronda turbinowego. Dodatkowo planowane są również prace związane z oświetleniem dróg, systemami odwodnienia, kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym oraz siecią wodociągową. Cała inwestycja ma potrwać 18 miesięcy od momentu podpisania umowy.