Decyzja Podjęta: Wrocławskie Inwestycje Wybierają Firmę do Przygotowania Projektu Tramwajowego dla Maślic

Wrocławskie Inwestycje, lokalna organizacja odpowiedzialna za inicjowanie i zarządzanie projektami w mieście, ogłosiły, że wybrano firmę do opracowania dokumentacji do budowy nowej linii tramwajowej dojazdowej na osiedle Maślice. Planowana trasa jest częścią długoterminowych planów rozwoju infrastruktury transportowej na terenie miasta.

Z ogłoszonych wyników wynika, że to Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem zostało wybrane jako wykonawca tego zadania. Propozycja firmy brzmiała – przygotowanie niezbędnych dokumentów za cenę przekraczającą 3,6 miliony złotych. Według informacji przekazanych przez rzecznika prasowego wrocławskiego ratusza, była to najbardziej konkurencyjna oferta spośród wszystkich złożonych w procesie przetargowym.

Planowany odcinek tramwajowy do Maślic ma mieć długość ponad 3,2 kilometra. Szczegółowy przebieg trasy zostanie określony w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. Zgodnie z zaakceptowanymi planami, początek nowej trasy tramwajowej będzie usytuowany w pobliżu Stadionu Miejskiego przy ulicy Pilczyckiej. Trasa ta ma biec północnym brzegiem ulicy Maślickiej.

Następnie, według ustaleń, trasa skręci na południe i zachód w stronę ulic Suwalskiej i Królewieckiej, kończąc swój bieg w pobliżu lokalnego centrum handlowego oraz linii kolejowej, na której kursują pociągi do takich miejsc jak Głogów czy Zielona Góra. Jak wyjaśnił Piotr Paś, prezes Wrocławskich Inwestycji, wybór tej lokalizacji na końcową pętlę tramwajową nie jest przypadkowy – plany PKP obejmują bowiem budowę stacji kolejowej Wrocław-Maślice w bezpośrednim sąsiedztwie tej trasy.