Decentralizacja i rozkwit samorządów według wojewody Obremskiego

Wojewoda Dolnego Śląska, Jarosław Obremski, skupia swoją uwagę na decentralizacji i konsekwentnym przesuwaniu punktu ciężkości z Wrocławia do mniejszych miejscowości. Zdaniem wojewody, Tusk wraz z opozycją stosuje taktykę mówienia o złych warunkach i nadchodzącej katastrofie samorządowej. Jednakże, taka narracja jest tworzona od lat pomimo faktu, że samorządy prężnie się rozwijają – podkreśla Obremski.

Podczas swojej kadencji, Obremski zasłynął z działań mających na celu docenienie tych rejonów Dolnego Śląska, które nie są aż tak popularne jak Wrocław. Wojewoda skupił się na mieszkańcach mniejszych miejscowości, co doskonale ilustrują jego działania takie jak: tworzenie sieci terenowych punktów paszportowych, lansowanie rządowych inwestycji dla małych gmin czy organizowanie oficjalnych obchodów uroczystości państwowych poza stolicą województwa.

Paszporty stały się pewnym symbolem tych działań. Gdy Obremski obejmował urząd w grudniu 2019 roku, sprawy paszportowe można było załatwiać tylko w pięciu miejscach na terenie Dolnego Śląska. Obecnie, liczba punktów paszportowych wzrosła do szesnastu, a wojewoda zapowiada otwarcie kolejnych.