Zaawansowana medycyna cyfrowa wkroczyła na teren Wrocławia

Trzy prominentne placówki medyczne Wrocławia, jakimi są Uniwersytet Medyczny, Dolnośląskie Centrum Onkologii, Hematologii i Pulmonologii oraz Wojskowy Szpital Kliniczny przy ulicy Weigla, zostaną obdarowane znacznym dofinansowaniem. Otrzymają one wspólnie sumę 87 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na rozbudowę i utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej.

Innowacyjna koncepcja tych centrów ma na celu skuteczniejsze wykorzystanie zgromadzonych danych zdrowotnych pacjentów. Takie podejście umożliwi wsparcie procesów diagnostycznych i terapeutycznych za pomocą najnowszych technologii.

Dr Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Wrocławiu, podkreśla znaczenie tej inwestycji. Według niego, lekarze dzięki dostępowi do przetworzonych cyfrowo danych zdrowotnych pacjentów będą mogli skierować fundusze tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Dodatkowo poprawi się jakość diagnozy, a specjaliści będą mieli pełny i natychmiastowy dostęp do materiałów biologicznych.